مدارک همراه کالا

پشتیبانی و همراهی حرفه ای تیم فنی   فوکه / ویستاجم صنعت   با شرکت درخواست کننده جهت انتخاب و طراحی موتور مناسب از ابتدا

 

لیست مدارک بهمراه الکتروموتور FOCQUET   بدون هزینه

 

ارایه پیشنهاد قیمت و نیز فاکتور فروش رسمی صادره از شرکت فوکه بلژیک به نام خریدار

  • Original Packing list   

ارایه لیست بسته بندی اصل توسط شرکت فوکه بلژیک

ارایه اصل گواهی اصالت کالا ممهور به مهر اتاق بازرگانی بلژیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا

 

ارایه راهنمای نصب ، بهره برداری و تعمیرات شرکت فوکه

ارایه راهنمای نکات ایمنی

ارایه گواهی تصدیق رعایت استانداردهای IEC در تولید

ارایه برگه تصدیق تست موتور ( تایپ تست )

  • Original Manufacturer Waranty Letter ( 12 months from Installation or 18 Months from Delivery According on FOCQUET Waranty Terms . )

ارایه تعهد وارانتی موتورها به مدت حداکثر 18 ماه

ارایه اطلاعات فنی ابعادی موتور در هنگام پیشنهاد قیمت جهت اطمینان فنی در نصب

  • Original Routine Test Report

ارایه گواهی تصدیق روتین تست مختص موتور فروخته شده

( به درخواست مشتری + هزینه )

 

پیشنهاد الکتروموتورهای خاص

هم افزایی

انتخاب الکتروموتور