اصلاح ضریب قدرت بوسیله درایوهای AC

داونلود کل مقاله  اصلاح ضریب قدرت بوسیله درایوهای AC

 

اصلاح ضریب قدرت بوسیله درایوهای AC

استفاده از موتورهای الکتریکی برای صنایع ضرورتی پایه ای ایست. موتورهای جریان متناوب بیش از 50 % انرژی مصرف شده در صنایع را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با دیگر انواع بارها، موتورهای القایی دارای ضریب قدرت ضعیفی هستند که باعث افزایش جریان خط می گردد که خود باعث دمای افزوده در کابل ها و ترانسفورماتورها می گردد. در موارد مشخصی چون انتخاب موتور قوی تر و کارکرد دائمی موتور در بار کم، خود باعث کاهش ضریب قدرت نیز می گردند.

استفاده از کنترل کننده های سرعت متغییر جریان متناوب  ( VSD ) یا به اصطلاح درایوهای AC به وضوح بر اصلاح ضریب قدرت اثر مثبت داشته و این کاهش تلفات کابل های تغذیه و ترانسفورماتورها را در پی خواهد داشت و ضمناَ در سرمایه گذاری بر روی تجهیزات اصلاح ضریب قدرت نیز صرفه جویی می گردد.

در این مقاله در خصوص این  پدیده توضیحاتی ارایه شده است بمانند چرا جریان ورودی به درایوهای AC از جریان خروجی آن کمتر است. این مقاله ضمناَ در مقام مقایسه با  تجهیزات سرعت ثابت و نیز درایوهای DC راهنمایی هایی را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی : تفاوت مابین ضریب قدرت و کسینوس فی Cos Phi ، ضریب قدرت یعنی حاصل تقسیم توان حقیقی بر توان ظاهری ،ضریب قدرت سیستم با ولتاژ و جریان سینوسی،ضریب قدرت ،هارمونیک،موتورهای الکتریکی،درایوهای AC ،

ادامه  نوشتار :

آشنایی با نویسنده

Scroll to top