تامین الکتروموتور

تامین الکتروموتور

با توجه به اهمیت الکتروموتور در صنعت، بعنوان اصلی ترین عامل گرداننده چرخ صنعت، همیشه متقاضیانی برای این کالا وجود دارند که نیاز آنها از موتورهای کوچک با کارکرد ساده گرفته تا موتورهای چندین تنی ، خاص و با کارکرد مهم را شامل می گردد. نوع و نیازها متفاوت هستند و تامین کنندگان آنها نیز متفاوت، اما مراحل زیر، قدم های لازم برای  تامین کالا را مشخص می کند.

دقت و شفافیت در هر مرحله ضامن انتخاب صحیح  الکتروموتور می باشد.

عموماَ متقاضیان با پرسش هایی از این دست برخورد می کنند : آیا پیش از  خرید از سوی فروشنده خدمات فنی صحیح دریافت می کنیم؟ ، چرا موتور فعلی دچار مشکل شده؟ چه بخریم تا این مشکل را نداشته باشیم؟، چرا در تامین این موتور تاخیر داریم؟ و چرا نمی شود به اصالت یک الکتروموتور با اطمینان نگاه کرد.

متقاضیان برای خرید به شرکت ها و یا فروشگاه ها مراجعه می کنند و مراحل زیر را کوتاه و سریع  از سادگی و عدم اهمیت کالا و یا طولانی و کند از پیچیدگی و اهمیت کالا بنا بر مقتضای صنعت خود طی می کنند.  

مراحل تامین الکتروموتور:

 1. فنی
  1. جمع آوری اطلاعات و داده ها
  2. انتخاب الکتروموتور
  3. ارایه پیشنهاد فنی و دریافت تاییدیه متقاضی
 2. بازرگانی
  1. ارایه پیشنهاد مالی
  2. دریافت تاییدیه متقاضی
  3. ثبت سفارش
  4. تحویل کالا

 

 1. . فنی

1.1. جمع آوری داده ها:

اولین و مهم ترین بخش از فرآیند تامین الکتروموتور ، شناخت دقیق و صحیح نیاز مشتری است.

در این مورد تامین کننده صرفاً ارایه دهنده موتور نیست بلکه باید پیش از آن با پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی، نیاز مشتری را درک و راه کارهای مناسب برای تامین و پوشش آنها را ارایه دهد ضمناَ متقاضی را برای اخذ تصمیم بهینه راهنمایی و هدایت نماید،  بدیهی است که برای این منظور، دانش تامین کننده برای توفیق در این فرآیند بسیار مهم است؛ چراکه در صورت ضعف آگاهی فنی ، ممکن است مولفه ای تاثیر گذار در کارایی ، عمر مفید  و یا انتخاب صحیح فنی موتور نادیده مانده و مشخص نگردد، که نتیجه آن عدم ارایه راه حلی برای پوشش نیاز پنهان از دید متقاضی خواهد بود.

 موضوعاتی همچون شرایط دمایی و آلودگی محیط ، نوع کارکرد و بار، شیوه راه اندازی ، رژیم کاری موتور و ابعاد و شیوه نصب و غیره  باید در این مرحله دیده، بررسی و ثبت گردند.

2.1. انتخاب الکتروموتور

پس از کسب داده های مرحله قبل، نوبت به سنجش، ارزیابی ، اولویت بندی و نتیجه گیری فنی   می رسد، در این مرحله با توجه به برآیند بررسی اطلاعات دریافتی، نیاز مشتری و اولویت مولفه های فنی موثر بر موتورالکتریکی، تامین کننده تصمیم خود در خصوص نوع الکتروموتور، افزونه های مورد نیاز و افزونه های پیشنهادی غیر ضرور را اتخاذ می کند

.3.1. ارایه پیشنهاد فنی و دریافت تاییدیه متقاضی

پیشنهاد و یا پیشنهادات فنی باید به تایید متقاضی برسند در این خصوص ارایه کلیه اطلاعات فنی الکتروموتور پیشنهادی  وظیفه تامین کننده است تا ضمن احترام به متقاضی ، او را از چرایی انتخاب آن موتور مطلع و آگاه سازد، در این میان ممکن است ضمن تبادل نظر فی ماببین متقاضی و تامین کننده موضوعاتی اضافه ، اصلاح و یا حذف گردند و یا اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار جابجا شوند، که این خود در انتخاب صحیح و کسب رضابت فنی متقاضی کمک کننده است.

متقاضی نیز پس از حصول اطمینان فنی باید بصورت کتبی پیشنهاد را تایید نماید تا در آینده راه ایجاد شک و سوء تفاهم بسته شود.

 وجود احترام متقابل مابین تامین کننده الکتروموتور با مشاوره و مهندسی صادقانه و ارایه کتبی پیشنهاد یا پیشنهادات و متقاضی با همکاری و تامین اطلاعات لازم و ارایه تاییدیه فنی ، تنها عامل ایجاد رضایت ماندگاری است که تداوم  روابطی برد – برد را تضمین می کند.

ادامه  این مقاله  ”   تامین الکتروموتور – بخش دوم  (  بازرگانی )

 

 هانی ادیب آزاد    

مدیر فنی شرکت ویستا جم صنعت                                        

امردادماه 1397

 

آشنایی با نویسنده

Scroll to top