بهره وری انرژی با الکتروموتور فوکه

بهره وری  انرژی با الکتروموتور فوکه FOCQUET

 

مقایسه الکتروموتور ساخت ایران با الکتروموتور ساخت فوکه بلژیک – FOCQUET

نمونه الکترو موتور   110 کیلو واتی –  2  پل   –
موتور داخلی  – ایران فوکه  FOCQUET   بلژیک
جریان نامی 199.6 A 184 A
گشتاور راه انداز 1.7  برابر گشتاور نامی 2 برابر گشتاور نامی
PF 0.92 0.90
حداکثر گشتاور 2.8  برابر گشتاور نامی 3.2 برابر گشتاور نامی
بازدهی ( راندمان ) 91% 95.3%
گشتاور نامی 13176 نیوتن متر 20314  نیوتن متر
وزن 740 kg 970 kg

 

می دانیم که

I = ( 1000 * KW ) / ( 1.73 * V  * PF )

Input Power  =  nominal power  /  Efficiency

با یک محاسبه ساده می توان دریافت که موتور  تولیدی در  ایران  به اندازه یک موتور KW 2.5  2P  کمتر گشتاور تولید می کند . و  بیش از یک موتور 7.5 Kw  2P  آمپر کشی دارد .

با لحاظ نمودن هزینه برق هر کیلو وات ساعت 768 ریال ( متوسط تعرفه های برق صنعتی ) و با احتساب 8760 ساعت مصرف در سال به مبلغ  6,727,680  ریال می رسیم که 7.5  برابر آن ( 7.5 Kw  )  می شود :  50,457,600    ریال

بعبارتی دیگر یک موتور ساخت داخل ایران حدود 5 میلیون تومان در سال بیشتر از یک موتور فوکه ( ساخت بلژیک ) مشابه هزینه انرژی مصرفی دارد .

 

  نتیجه :  الکترو موتور فوکه  – بلژیک  باعث  صرفه جویی قابل توجهی در  هزینه  برق  مصرفی به نسبت  موتورهای با راندمان پایین دارند .

Scroll to top