توصیه های انبارداری موتورهای الکتریکی

توصیه های انبارداری موتورهای الکتریکی

 

انبارداری بخش مجهول و غیر مهم در صنعت می باشد که عموما با قراردادن وسیله ای در جایی و نظارت بر ورود و خروج آن خلاصه می گردد، برخی از اقلام صنعتی به وضوح به نگهداری، توجه به شرایط محیطی و نیز اقدامات حین انبارداری نیازمندند که عموما متاسفانه موتورهای الکتریکی جزو این تجهیزات نمی باشند.

اما موتورهای الکتریکی برخلاف ظاهر سخت و سرد و محکم خود در مقابل رطوبت،لرزش، دما و ایستایی و سکون آسیب پذیر می باشند. توصیه های اعلامی زیر را شرکت زیمنس ارایه نموده است که با توجه به اهمیت فرآیند انبارداری الکتروموتورها ترجمه و در اختیار دوستان قرار داده شده است.

فهرست:

مقدمه

نگهداری در فضای بسته ( تا 5 سال )

  • کنترل کامل بر شرایط آب و هوایی
  • کنترل نسبی بر شرایط آب و هوایی

نگهداری در فضای باز ( تا 5 سال )

  • آب و هوای خشک
  • آب و هوای مرطوب
  • آب و هوای نمکی و صنعتی

 

آماده سازی برای انبارداری

سرویس و تعمیرات در طول انبارداری

آماده سازی برای نصب

 

مقدمه

هدف از این دستورالعمل نگهداری  آسان و قابل اجرا موتورهای الکتریکی توسط مخاطبین، مصرف کنندگان و صاحبین می باشد.

توجه به این نکته مهم است که در عمل موتورها الزاما فقط در زمان انبارداری طولانی مدت نیازمند نگهداری نیستند بلکه در موارد زیر نیز باید این اصول رعایت گردند:

1  موتورالکتریکی به محل استفاده منتقل شده است اما 30 روز یا بیشتر برای نصب منتظر مانده است یا خواهد ماند.

یا

2 الکتروموتور نصب شده است اما راه اندازی آن برای 30 روز یا بیشتر به تعویق افتاده است.

یا

3 بین هربار کارکرد معمول موتورالکتریکی 30 روز یا بیشتر فاصله زمانی وجود دارد.

یا

4 کارخانه یا تجهیز خوابیده است و فعال نیست.

انبار در فضای بسته ( تا پنج سال )

کنترل کامل بر شرایط آب و هوایی

نیازها:

دمای سرتاسر انبار به صورت یکتواخت و مابین 4.5 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد و حداقل 5.5 درجه بالاتر از نقطه شبنم زنی حفظ گردد. رطوبت 50% یا کمتر، گرد و خاک معمولی بدون  ابر غبارآلود و نیز محیط عاری از لرزش باشد.

  کنترل نسبی بر شرایط آب و هوایی

 

نیازها:

اتاق انتخاب شده حتی الامکان باید تمیز و خشک  و عاری از لرزش باشد.

اگر دمای محیط از 60 درجه سانتیگراد بیشتر شد، شرایط محیط و ساختار آن همچنان به صورت فضای پوشیده حفظ گردد اما آن هوا باید تهویه گردد، ( یعنی بعنوان مثال با باز گذاشتن در و  پنجره ها شرایط حفاظت نباید تغییر کند بلکه سیستم تهویه به کار گرفته شود . ) اگر دمای محیط به پایین تر از 4.5 درجه برسد در صورتیکه موتور به هیتر ( گرمکن ) داخلی مجهز باشد باید آنرا فعال نمود.ساختار انبار باید از موتورها در مقابل وزش باد شدید و برخورد اجسام به پرواز درآمده حفاظت نماید.

اگر موتور را بتوان حرکت داد، پیشنهاد می شود که آنرا با پوشش پلاستیکی شفاف و ضخیمی پوشانده شود. قبل از پوشاندن موتور با کیسه پلاستیکی باید یک نشان دهنده نمناکی و رطوبت محیط بر روی بدنه موتور نصب گردد و چند بسته ژل سلیکونی نیز در اطراف موتور داخل پوشش پلاستیکی قرارداده شود.  زمانیکه نشان دهنده نم و رطوبت با تغییر رنگ خود عدم کارایی بسته های خشک کننده را نشان داد، باید آن بسته تعویض گردد ضمناَ از قرار دادن این بسته های رطوبت  گیر بر روی المان های گرم کن خودداری گردد.

اگر موتور را نتوان برای استفاده موثر از بسته های رطوبت گیر بسته بندی کرد و یا رطوبت بیش از 50% باشد و یا شرایط آب و هوایی روزانه بسیار متغییر باشد باید هیتر داخلی الکتروموتور روشن گردند ( برقدرا شود )، هیترها برای رساندن دمای سیم پیچ ها بین 5.5 تا 8 درجه سانتیگراد در داخل موتور تعبیه شده اند. این تجهیز از میعان رطوبت در سیم پیچ ها جلوگیری  می کند. اگر موتور به هیتر تجهیز نشده بود باید با سازنده موتور برای انتخاب سایز صحیح هیتر بیرونی مشورت نمود.

        نگهداری در فضای باز ( تا 5 سال )

آب و هوای خشک

 

به آب و هموایی با شرایط زیر می گویند:

غبار، گرد و خاک، گرمای خورشید و بارش برف و باران به صورت گه گاهی

نیازها

  • اگر دمای محیط از 60 درجه سانتیگراد بیشتر شد، شرایط محیط و ساختار آن همچنان به صورت فضای پوشیده حفظ گردد اما تهویه گردد، اگر دمای محیط به پایین تر از 4.5 درجه برسد در صورتیکه موتور به هیتر داخلی مجهز باشد باید آنرا فعال نمود.جهت ایمن ماندن موتورالکتریکی از گرد و خاک، کثیفی و اجسام بیرونی آنرا به صورت کامل می پوشانیم. در برخی موارد نیاز به  استفاده از پوشش ضد آب بر روی الکتروموتور نیز می باشد.
  • بعد از آنکه موتور به روش فوق پوشانده و محفوظ شد، سقف و یا سایه بانی برای آن تعبیه می گردد تا آنرا از بارش های برف و باران و یا تابش مستقیم خورشید محافظت نماید.
  • اگر موتور را بتوان حرکت داد، پیشنهاد می شود که آنرا با پوشش پلاستیکی شفاف و ضخیمی پوشانده شود. قبل از پوشاندن موتور با کیسه پلاستیکی باید یک نشان دهنده نمناکی و رطوبت محیط بر روی بدنه موتور نصب گردد و چند بسته ژل سلیکونی نیز در اطراف موتور داخل پوشش پلاستیکی قرارداده شود. زمانیکه نشان دهنده نم و رطوبت با تغییر رنگ خود عدم کارایی بسته های خشک کننده را نشان داد، باید آن بسته تعویض گردد ضمناَ از قرار دادن این بسته های رطوبت  گیر بر روی المان های گرم کن خودداری گردد.
  • اگر موتور را نتوان برای استفاده موثر از بسته های رطوبت گیر بسته بندی کرد و یا رطوبت بیش از 50% باشد و یا شرایط آب و هوایی روزانه بسیار متغییر باشد باید هیتر داخلی الکتروموتور روشن گردند ( برقدرا شود )، هیترها برای رساندن دمای سیم پیچ ها بین 5.5 تا 8 درجه سانتیگراد در داخل موتور تعبیه شده اند. این تجهیز از میعان رطوبت در سیم پیچ ها جلوگیری  می کند. اگر موتور به هیتر تجهیز نشده بود باید با سازنده موتور برای انتخاب سایز صحیح هیتر بیرونی مشورت نمود.

 

Scroll to top