مقالات فنی

آشنایی با نویسنده

اصلاح ضریب قدرت بوسیله درایوهای AC

بررسی تاثیر درایوها بر ضریب قدرت و دلایل عدم نیاز به خازن های اصلاحی

درایو و اتصال آن به موتور روتور سیم پیچی شده

بررسی امکان و چگونگی اتصال درایو به این نوع از موتورها

انتخاب درایو موتورهای قفس سنجابی

راهنمای فنی، تفصیلی و  کاربردی انتخاب صحیح درایو برای موتورهای قفس سنجابی

الکتروموتورهای معدنی

شناخت موتورهای معدنی و تفاوت آنها با موتورهای کارکرد عادی

کنترل موتورهای روتور سیم پیچی شده

روش های کنترل دور موتورهای روتور سیم پیچی شده

تحولی نو در صنعت کنترل الکتروموتورهای AC

بررسی پدید نو ظهور در صنعت درایوهای صنعتی “ NFO SINUS “

اصول انتخاب موتورهای الکتریکی

راهنمای فنی – کاربردی انتخاب موتورهای الکتریکی

هارمونی و کیفیت توان

شناخت هارمونی ها و تاثیرات آنها بر کیفیت توان

روش های راه اندازی موتورهای AC

بررسی اجمالی روش های راه اندازی موتورهای جریان متناوب

اصلاح ضریب قدرت با موتور سنکرون

کاربرد دوگانه موتورهای سنکرون در حالت موتوری و اصلاح کننده توان  راکتیو

عدم تعادل ولتاژی و اثرات آن بر موتورهای الکتریکی

بررسی ایجاد و اثرات مخرب عدم تعادل ولتاژ منبع تغذیه بر روی موتورهای الکتریکی و یکسو سازها

کاربرد تجهیزات کنترل دور موتورهای الکتریکی در آسانسور

الکتروموتور اروپایی با کیفیت و مزایای اقتصادی

تامین الکتروموتور

 

 

 

Scroll to top